O mnie:

Obecnie zatrudniony w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych na stanowisku starszego asystenta. Dodatkowo pracownik Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na stanowisku Profesora uczelnianego, a także członek Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych w 2010 roku, następnie w 2015 roku specjalizację z chorób płuc oraz w 2019 roku specjalizację z kardiologii.

Prowadził badania w obejmujące ocenę efektów leczenia statynami u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i z zakresu tych badań obronił stopień doktora medycyny w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2014 roku. Kontynuował pracę badawcze, między innymi w zakresie efektów rehabilitacji u chorych z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych. W roku 2019 nadano mu stopień doktora habilitowanego medycyny w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Poza doświadczeniem zawodowym związanym ze zdobytymi specjalizacjami posiada doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób naczyń związane z kilkuletnim stażem pracy w Oddziale Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w zakresie opieki i leczenia chorych ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych leczeniu nerkozastępczemu z uwagi na wieloletni staż pracy w Oddziałach Hemodializ. Autor i współautor ponad stu publikacji i doniesień zjazdowych.

Kardiologia

UslugaCena
Konsultacja180 zł
Konsultacja + EKG200 zł
Wizyta recepturowa70 zł
Badanie EKG / z opisem50 / 80 zł
Echo serca (USG serca)170 zł
Próba wysiłkowa (bieżnia)180 zł
Holter ciśnieniowy ABPM130 zł
Holter EKG 24-godz.160 zł
Holter EKG 48-godz.240 zł
Echo serca + Próba wysiłkowa310 zł
Konsultacja + Echo serca300 zł
Konsultacja + EKG + Echo serca320 zł
Pakiet KARDIO STANDARD (Konsultacja + EKG + Echo serca + Próba wysiłkowa)460 zł
Pakiet KARDIO PLUS (Konsultacja + EKG + Echo serca + Próba wysiłkowa + Holter EKG 24 godz. lub Holter ABPM)570 zł
Pakiet KARDIO Covid-19 (konsultacja, EKG, Echo serca, Holter EKG, próba wysiłkowa ) *u osób z potwierdzonym COVID-19, testem antygenowym lub PCR490 zł

Choroby wewnętrzne

UslugaCena
Konsultacja internistyczna180 zł
Wizyta recepturowa70 zł

Pulmonologia

UslugaCena
Konsultacja180 zł
Wizyta recepturowa70 zł

Godziny przyjęć

DzieńGodzina
Środa16:00 - 19:00

Umów wizytę - Dr hab. n. med. Rafał Januszek

Umów wizytę wybierając datę i usługę z podanych poniżej lub wpisz preferowaną datę wizyt.