O mnie:

Obecnie zatrudniony w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych na stanowisku starszego asystenta. Dodatkowo pracownik Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na stanowisku Profesora uczelnianego, a także członek Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych w 2010 roku, następnie w 2015 roku specjalizację z chorób płuc oraz w 2019 roku specjalizację z kardiologii.

Prowadził badania w obejmujące ocenę efektów leczenia statynami u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i z zakresu tych badań obronił stopień doktora medycyny w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2014 roku. Kontynuował pracę badawcze, między innymi w zakresie efektów rehabilitacji u chorych z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych. W roku 2019 nadano mu stopień doktora habilitowanego medycyny w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Poza doświadczeniem zawodowym związanym ze zdobytymi specjalizacjami posiada doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób naczyń związane z kilkuletnim stażem pracy w Oddziale Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w zakresie opieki i leczenia chorych ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych leczeniu nerkozastępczemu z uwagi na wieloletni staż pracy w Oddziałach Hemodializ. Autor i współautor ponad stu publikacji i doniesień zjazdowych.

Kardiologia

Usluga Cena
Badanie EKG / z opisem80 / 120 zł
Konsultacja (pierwsza)250 zł
Konsultacja (kolejna)200 zł
Konsultacja + EKG 250 zł
Konsultacja + Echo serca 400 zł
Konsultacja + EKG + Echo serca420 zł
Echo serca (USG serca)230 zł
Próba wysiłkowa (bieżnia)250 zł
Holter ciśnieniowy ABPM170 zł
Holter EKG 24-godz.200 zł
Holter EKG 48-godz.280 zł
Echo serca + Próba wysiłkowa400 zł
Wizyta recepturowa80 zł
Pakiet KARDIO STANDARD (Konsultacja + EKG + Echo serca + Próba wysiłkowa)580 zł
Pakiet KARDIO PLUS (Konsultacja + EKG + Echo serca + Próba wysiłkowa + Holter EKG 24 godz. lub Holter ABPM)690 zł

Choroby wewnętrzne

Usluga Cena
Konsultacja (pierwsza)250 zł
Konsultacja (kolejna)200 zł
Wizyta recepturowa80 zł

Pulmonologia

Usluga Cena
Konsultacja200 zł
Wizyta recepturowa80 zł

Godziny przyjęć

Dzień Godzina
Czwartek16:00 - 19:00

Umów wizytę - Dr hab. n. med. Rafał Januszek

Umów wizytę wybierając datę i usługę z podanych poniżej lub wpisz preferowaną datę wizyt.