O mnie:

Obecnie zatrudniony w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych na stanowisku starszego asystenta. Dodatkowo pracownik Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na stanowisku Profesora uczelnianego, a także członek Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych w 2010 roku, następnie w 2015 roku specjalizację z chorób płuc oraz w 2019 roku specjalizację z kardiologii.

Prowadził badania w obejmujące ocenę efektów leczenia statynami u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i z zakresu tych badań obronił stopień doktora medycyny w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2014 roku. Kontynuował pracę badawcze, między innymi w zakresie efektów rehabilitacji u chorych z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych. W roku 2019 nadano mu stopień doktora habilitowanego medycyny w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Poza doświadczeniem zawodowym związanym ze zdobytymi specjalizacjami posiada doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób naczyń związane z kilkuletnim stażem pracy w Oddziale Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w zakresie opieki i leczenia chorych ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych leczeniu nerkozastępczemu z uwagi na wieloletni staż pracy w Oddziałach Hemodializ. Autor i współautor ponad stu publikacji i doniesień zjazdowych.

Kardiologia

Usluga Cena
Badanie EKG / z opisem70 / 100 zł
Konsultacja200 zł
Konsultacja + EKG 220 zł
Konsultacja + Echo serca 340 zł
Konsultacja + EKG + Echo serca370 zł
Echo serca (USG serca)180 zł
Próba wysiłkowa (bieżnia)200 zł
Holter ciśnieniowy ABPM150 zł
Holter EKG 24-godz.170 zł
Holter EKG 48-godz.240 zł
Echo serca + Próba wysiłkowa340 zł
Wizyta recepturowa80 zł
Pakiet KARDIO STANDARD (Konsultacja + EKG + Echo serca + Próba wysiłkowa)520 zł
Pakiet KARDIO PLUS (Konsultacja + EKG + Echo serca + Próba wysiłkowa + Holter EKG 24 godz. lub Holter ABPM)650 zł
Pakiet KARDIO Covid-19 (konsultacja, EKG, Echo serca, Holter EKG, próba wysiłkowa ) *u osób z potwierdzonym COVID-19, testem antygenowym lub PCR590 zł

Choroby wewnętrzne

Usluga Cena
Konsultacja200 zł
Konsultacja + USG brzucha300 zł
USG jamy brzusznej180 zł
USG tarczycy150 zł
Wizyta recepturowa80 zł

Pulmonologia

Usluga Cena
Konsultacja 200 zł
Konsultacja + USG płuc300 zł
USG płuc150 zł
Wizyta recepturowa80 zł

Godziny przyjęć

Dzień Godzina
Środa16:00 - 19:00

Umów wizytę - Dr hab. n. med. Rafał Januszek

Umów wizytę wybierając datę i usługę z podanych poniżej lub wpisz preferowaną datę wizyt.